Velkommen til Heia FUS barnehage AS

Vi er opptatt av at både barn og voksne skal trives i Heia FUS barnehage. Lek og glede skal prege vår hverdag, og vi jobber hele tiden for at alle barn har en venn å leke med. Barn og voksne skal oppleve trygghet, at de har det bra og at de er i utvikling her i barnehagen. Vår barnehage er så stor at det er flere barn å velge blant for å få venner, men ikke så stor at det blir uoversiktlig.