Velkommen til Heia FUS barnehage AS

I Heia FUS Barnehage møter barn glødende, skapende og tilstedeværende voksne som ønsker å gi barna kvalitet i hverdagen. Hos oss er vi gode på lek, og leken er det viktigste verktøyet vi har i møte med barn. Lek og glede skal prege vår hverdag. Vi jobber for at alle barn hos oss skal ha en venn. Gjennom leken knytter barn vennskapsbånd, og de utvikler seg til å bli den beste utgaven av seg selv.